Επαναφορά:

Δύναμης

Καυσαερίων

Κατανάλωσης

Mας ρωτάτε πως λειτουργεί η τεχνολογία εσωτερικού καθαρισμού κινητήρα, χωρίς καμία επέμβαση στον κινητήρα.

Σε αυτό το βίντεο σας εξηγούμε πως λειτουργεί η τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει. 

TOTAL CARBON CLEANER - ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ - ΞΕΚΑΠΝΙΣΜΑ
PlayPlay

 

 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ;

 ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ;

 ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ;

ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ;

ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ;

 ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ;

 ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ;

 

 

 

 

 Σε αυτοκίνητα που καθαρίσαμε,

 

Ξαναμετρήσαμε τα καυσαέρια

 

ένα χρόνο μετά ! ! !Τα απίστευτα αποτελέσματα στο βίντεο!!!

Όταν εμείς μιλάμε για αποτελέσματα τα αποδεικνύουμε κιόλας...
PlayPlay

Αποτέλεσμα με διάρκεια. . . το εννοούμε!!!

 

 

Σημεία - Ραντεβού
ezgif.com optimize

Αρχική
Screenshot 1

Τι είναι Total carbon cleaner
ezgif.com optimize

Παραδείγματα 
kato koumpia 6 Copy