Όλοι το ξέρουν

Επαναφορά:
Δύναμης Θορύβου Καυσαερίων Κατανάλωσης :

PlayPlay

Επαναφορά:

Δύναμης

Καυσαερίων

Κατανάλωσης

Μετά από εξαντλητικούς έλεγχους, ατελείωτες δοκίμες και πολλές μετρήσεις, έχουμε διαπιστώσει αυτό που μας επιβεβαιώνει και η χημεία. 
Το μείγμα ορθοϋδρογόνου είναι δυνατότερο και έχει τα καλύτερα και ποιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

 Υπάρχουν δυο διαφορετικές ισομερείς αλλομορφές των διατομικών μορίων του υδρογόνου, που διαφέρουν στη σχετική περιστροφή των πυρήνων τους.ortho 4 1
Κάτω από κανονικές συνθήκες το αέριο υδρογόνο είναι ένα μείγμα δύο μοριακών καταστάσεων, οι οποίες διαφέρουν από την κατεύθυνση των σπιν στον πυρήνα. Αυτές οι δύο μορφές ονομάζονται ορθοϋδρογόνο και παραϋδρογόνο, και συμβολίζονται με ο-Η2 και π-Η2.
Στο ορθοϋδρογόνο τα σπιν μεταξύ των δύο ατόμων του μορίου έχουν την ίδια παράλληλη κατεύθυνση, ενώ στο παραϋδρογόνο εμφανίζουν αντιπαράλληλη κατεύθυνση. Είναι υψηλότερης ενέργειας διεγερμένη αλλομορφή υδρογόνου με παράλληλα πυρηνικά spin, το οποίο είναι κατά 75% αποτελεσματικότερο από το αποθηκευμένο υδρογόνο ή το παρά-υδρογόνο.


Το ορθοϋδρογόνο έχει τη μεγαλύτερη ενέργεια.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του υδρογόνου είναι :


- Άοσμο

- Άχρωμο

- Άγευστο

- Αμέταλλο

- Εύφλεκτο

- Δυατομικό

- Μη οξειδωτικό

- Μη δηλητηριώδες

- Δεν είναι βλαβερό για την υγεία

 


Σε αυτοκίνητα που καθαρίσαμε, κάναμε μέτρηση καυσαερίων
και..

Ξαναμετρήσαμε τα καυσαέρια Μετά από έναν χρόνο ! ! !

Τα απίστευτα αποτελέσματα στο βίντεο!!!

Όταν εμείς μιλάμε για αποτελέσματα τα αποδεικνύουμε κιόλας...
PlayPlay

Όταν λέμε και αποτέλεσμα και διάρκεια...

Απλά το εννοούμε!!!

Σημεία - Ραντεβού
ezgif.com optimize

Αρχική
Screenshot 1

Τι είναι Total carbon cleaner
ezgif.com optimize

Παραδείγματα 
kato koumpia 6 Copy